تبلیغات
حامد پورحشمتی - دانشگاه رازی - شاعران میانه قرن پنجم تا میانه قرن هفتم
وبلاگ شخصی حامد پورحشمتی - دکتری (PhD) زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

شاعران میانه قرن پنجم تا میانه قرن هفتم

پنجشنبه 8 تیر 1396 11:22

نویسنده : حامد پورحشمتی
ارسال شده در: شعرای میانه قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری ، شعر فارسی ،
شاعران میانه قرن پنجم تا میانه قرن هفتم:

فخرالدین اسعد گرگانی

 باباطاهر

 ناصر خسرو

 مسعود سعد سلمان

 حکیم عمر خیام

 سنایی غزنوی

 انوری

 ظهیرالدین فاریابی

 خاقانی شروانی

 نظامی

 عطار
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شاعران میانه قرن پنجم تا میانه قرن هفتم: فخرالدین اسعد گرگانی باباطاهر ناصر خسرو مسعود سعد سلمان حکیم عمر خیام سنایی غزنوی انوری ظهیرالدین فاریابی خاقانی شروانی ، نظامی ، عطار ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 7 دی 1396 20:23